Gedragscode SchuldHulpMaatje Amsterdam

Onze missie
Samenwerken aan een schuldenvrij bestaan voor ALLE inwoners van Amsterdam.
Hierdoor zal de sociale cohesie, leefbaarheid en vitaliteit van de stad verbeteren waardoor een grote kwetsbare groep (weer) kan meedoen in de samenleving.

Onze visie
Vanuit naastenliefde particulieren één-op-één begeleiden bij het voorkomen (preventie) en duurzaam oplossen van de schuldenproblematiek. De hulp is vanuit verbondenheid tussen mensen en is gericht op zelfredzaamheid.

Doelstelling
Het voorkomen en oplossen van de financiële schuldproblematiek van particulieren, geïnspireerd door Bijbelse principes.

Dit doen wij door getrainde vrijwilligers in te zetten die op deskundige en persoonlijke wijze mensen helpen naar een schuldvrij leven. De hulp is aanvullend op die van de professionals. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan hierbij centraal. Onze aanpak is gebaseerd op samenwerking met lokale overheden en maatschappelijke organisaties.

Onze waarden
Naastenliefde is onze basis met het evangelie als inspiratiebron. Schuldhulpmaatje Amsterdam biedt steun aan iedereen die dat nodig heeft. Geloof, ras, geaardheid, politieke voorkeur of afkomst spelen hierbij geen rol.

Ons uitgangspunt is dat elk mens waardevol en uniek is. Iedereen is gelijk en wordt ook zodanig behandeld.

• Respect
• Eerlijk
• Echt
• Rechtvaardig
• Ondersteunend
• Deskundig
• Positief

Onze houding
We (ver)oordelen niet
We zijn liefdevol
We zijn bewogen en betrokken
We zijn trouw
We zijn geduldig
We respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen
We bewaken onze eigen grenzen en respecteren die van een ander
We gaan vertrouwelijk om met alle informatie