Over ons

In juli 2016 zijn diverse kerken in Amsterdam uitgenodigd om een informatiebijeenkomst bij te wonen van SchuldHulpMaatje Nederland. SchuldHulpMaatje is een vereniging van landelijke kerken en organisaties die mensen helpt bij het voorkomen of oplossen van hun schuldenproblematiek

Schuldhulpmaatje was op het moment van de bijeenkomst actief op 80 plaatsen in Nederland. Niet in Amsterdam! Uit onderzoeksrapporten van gemeente Amsterdam blijkt dat er hedendaags nog steeds een grote groep Amsterdammers is die problematische schulden heeft en er zelf niet meer uitkomt.

Voor drie kerken in Amsterdam Zuidoost was dit aanleiding om lid te worden van Schuldhulpmaatje Nederland. Hiertoe zijn zij een samenwerkingsverband aangegaan in Stichting Jireh Amsterdam.
Met de oprichting van de stichting is het startsein gegeven voor Schuldhulpmaatje Amsterdam.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de voorgangers van gemeente De Rots, Victory Outreach Amsterdam, Maranatha Ministries en God’s Embassy Amsterdam voor hun medewerking, betrokkenheid en steun aan SchuldHulpMaatje Amsterdam.

Het bestuur van de stichting gelooft dat met de komst van Schuldhulpmaatje Amsterdam de sociale cohesie, leefbaarheid en vitaliteit van de stad zal verbeteren waardoor een grote, kwetsbare groep weer kan meedoen in de samenleving. Samen met de bij de schuldenproblematiek betrokken instanties wil Schuldhulpmaatje Amsterdam werken aan een schuldenvrij bestaan voor ALLE inwoners van Amsterdam.